Med reservation för eventuella förändringar!

Alla priser är inklusive borrning!

Gröna priser gäller endast klot på hyllan, Ej beställningsvaror!

Klicka på kloten för mer info!

Hammer

Track

Storm


Black Widow Pink


15p


2550:-


Heat Solid


14p


2150:-


Phaze 4


15p


2500:-

Ordinarie pris 3100:-


Storm


Marvel Maxx Black


15p


3000:-

Storm


Nova


15p


2600:-

Ordinarie pris 3250:-

Hammer


3D Offset


15p


2600:-

Ordinarie pris 3200:-


Storm


IQ-Tour Blue


15p


3000:-

Motiv


Jackal Ghost


15p


2750:-

Ordinarie pris 3200:-

Columbia


Eruption Pearl


15p


2150:-

Ordinarie pris 2450:-


Storm


Hy-Road


15p


2200:-

Ordinarie pris 2700:-


Entry Level

Brunswick


Rhino


12-15p


1900:-

OBS! Varierande färgerPolyester

Varierande märken

 

Varierande


10-15p


1500:-

OBS! Varierande färger