Begagnat!

Alla priser är inklusive borrning!

Med reservation för eventuella förändringar!

 

 

Storm

 

IQ-Tour Edition

 

15p

 

1000:-

Columbia

 

Nitrous

 

12p

 

800:-

Roto Grip

 

Hot Cell

 

14p

 

1000:-

 

 

 

 

 

 

 

Ebonite

 

Maxim

 

12p

 

500:-